NOVOSTI

Kofein i rak

Smatra se da bi se preko 90% slučajeva raka moglo sprijećiti kad bismo primijenjivali ono što već znamo o prevenciji raka.
Decenijama je upotreba duhana povezana sa razvojem raka. Upotreba alkohola je povezana s određenim vrstama raka. Ukazano je da mnogi „lijekovi“ proizvode rak. Sada postoji bar isto toliko dokaza koji ukazuju da kofein također uzrokuje rak.

Vec najmanje dvije decenije se zna da je kofein mutagen i da oštećuje kromosome. Zbog ovakvog djelovanja kofeina krajnje je nepoželjan za veoma mlade osobe i osobe koje još uvijek mogu rađati djecu.
Naravno, čim prođe doba rađanja djece, ulazi se u doba raka.
Prema tome, moramo se suočiti s činjenicom da u životu čovjeka nema perioda u kome je sigurno koristiti kofein.

Ekvivalent od 8 šalica kave ili 11 šalica crnog čaja značajno povečava stopu mitoze (stanične diobe) ljudskih limfocita i daleko prije nego što to laboratorijska oprema može utvrditi mjerenjima, limfociti osjećaju tanane efekte.

Takve mitoze predstavljaju trajne, abnormalne promjene u stanicama, koje, ako se jave kod nerođenog djeteta, mogu proizvesti urođene mane. Nije slućajno da vidimo eksploziju urođenih grešaka metabolizma kod novorođenih beba.

Povezanost kave s rakom mjehura kod žena nije se razlikovala bez obzira da li je korištena kava bez kofeina, s kofeinom, obična ili instant i bez obzira da li je kuhana jaka ili slaba.
Rizik od raka mjehura je po istraživanjima nešto manji za muškarce u odnosu na žene.

 

Pošto je rak prouzrokovan izmjenom u kromosomima i strukturi stanica, pošto je poznato da kofein oštećuje kromosome, razumno je smatrati da kofein ima ulogu u izazivanju raka i da se treba odstraniti iz prehrane.

Naravno, može se utvrditi veza između kofeinskih napitaka i raka u populacijskim istraživanjima na cijelim državama, što nije samo teorijski.

Pored direktnog oštećivanja stanica, izgleda da su neophodni i drugi faktori prije nego dođe do razvoja raka.
Izgleda da su potrebni virusi i urođena podložnost.
Virusi raka vjerojatno borave u životinjama koje su nam ljubimci ili koje koristimo za hranu, a izgleda da urođena podložnost nastaje uslijed neke slabosti u genetskoj strukturi osobe.
Primjer urođene slabosti bi bio blijeda koža i plave oći kao faktor podložnosti za dobijanje raka kože.
Vinske mušice, kao i stanice čovjeka i miša koje se uzgajaju u kulturi, ispoljavaju nesposobnost ispraviti oštećenja kromosoma kad se izlože kofeinu.
Svi vjerojatno znamo nekoga tko je uživao u određenoj lošoj navici cijeli život bez vidljivih velikih štetnih efekata.
U stvari, neki od ovih “preživjelih” čak pripisuju svoju dugovječnost ovoj svojoj lošoj navici. Svi smo čuli dosjetke staraca, kada ih pitaju za tajnu njihovog dugog života: “Pijem 2 brendija na dan”, ili “Pušim samo one cigarete koje se motaju rukom”, ili “Uvijek pijem svoju kavu crnu”.
Ali to su doslovno samo preživjeli.
Pa ipak, često smo spremni  prihvatiti ovakav savjet kao mudar i provjeren kao izgovor da bismo nastavili sa svojim lošim navikama.

Kad bi novine iz San Franciska objavile naslov koji glasi: “Čovjek u kostimu Supermana preživio skok sa mosta Golden Gate”, koliko ljudi bi izašlo, iznajmilo kostim Supermana i skočilo s mosta misleći da su našli tajnu za siguran skok sa velike visine i rashlađivanje u vodi po vrelom ljetnom danu?  U pravu ste, zaista mali broj.
Sve to, bilo da se radi o mostovima, kofeinu, nikotinu ili alkoholu, odlučno radi protiv ljudskog roda.

Zastrašujuće je pomisliti da takva raširena navika kao sto je upotreba kofeina najvjerovatnije slabi cjelokupan ljudski rod i proizvodi trajni gubitak određenih sposobnosti uma ili otpornost na bolesti preko oštečenja kromosoma mutacijama.
Ova uobičajena i veoma ugodna navika se može okarakterizirati kao vrsta genocida!
Moguće da je činjenica, da starije žene imaju veći postotak djece sa Downovim sindromom u odnosu na mlađe, povezana sa dužim periodom ponavljanih izlaganja mutagenima kao što je kofein. Neki istraživaći smatraju da pošto kofein izaziva kod nerođene bebe neke od istih efekata kao i zračenje, izgledno je pripisati dio oštećenja i pobačaja upotrebi kofeina.

Related Posts