Izvornik:   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7319635/

Piše:  Paul B. Whittemore, Ph.D., 26. lipnja 2020.

Sažetak:

Budući da je poznato da vitamin D ima presudan značaj u regulaciji imunosna sustava, kao i da izloženost tijela sunčevim UV-zrakama na koži proizvodi taj vitamin, a intenzitet tih zraka je najveći oko ekvatora (dakle pri malim zemljopisnim širinama), provedena je studija kako bi se ispitala povezanost zemljopisne širine i stope smrtnosti od bolesti COVID-19 za različite zemlje. Na osnovi vjerojatnosti da će omogućiti pouzdane podatke, odabrano je osamdeset i osam zemalja. Uporabom stope smrtnosti na milijun stanovnika za svaku zemlju s web-stranice ‘Worldometer’, napravljena je korelacijska analiza između stopa smrtnosti i zemljopisne širine.

Nađena je vrlo značajna, pozitivna korelacija između nižih stopa smrtnosti i zemljopisne blizine ekvatora (Pearson: r = 0.40;  p<0.0001;  dvosmjerni t-test). Kvadrirani iznos r od 0.16 znači da geografska širina zemlje utječe na 16 postotnu varijaciju u stopi smrtnosti između različitih naroda. Izneseni su dokazi koji ukazuju na izravnu korelaciju između izloženosti sunčevoj svjetlosti i smanjene smrtnosti.

Ova je studija prva koja je pokazala statistički značajnu korelaciju između zemljopisne širine i smrtnosti od korona-virusa te je u skladu s drugim istraživanjima koja povezuju zemljopisnu širinu, nedostatak D-vitamina i smrtnost od tog virusa. Zabilježene su ograničenosti u ovoj studiji.

Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se potvrdila povezanost između zemljopisne širine i smrtnih slučajeva od COVIDa-19 i utvrdila optimalna količina sigurne izloženosti sunčevoj svjetlosti , da bismo smanjili smrtnost od korona-virusa kod ljudi koji imaju visok rizik od nedostatka tog vitamina.

Kako se korona-virus širio svijetom, pokazalo se da je smrtnost promatrana u preko 200 zemalja veća kod onih koje su udaljenije od ekvatora u usporedbi s onima koje su mu bliže (web-stranica ‘Worldometer’). Očit je primjer usporedba Irske i Singapura, s podatcima od 11. svibnja ove godine, čije je stanovništvo slične brojnosti (4.9 milijuna u odnosu na 5.3 milijuna), ukupan broj slučajeva bio je sličan (23,135 u odnosu na 23,822); i broj slučajeva na milijun njihove populacije bio je sličan (4,685/milijun u odnosu na 4,072/milijun). Međutim, broj smrtnih slučajeva u Irskoj iznosio je 297/milijun, u usporedbi s 4/milijun u Singapuru. Unatoč sličnom broju oboljelih, Irska je imala 74 puta više smrtnih slučajeva od Singapura.

Do drugog tjedna svibnja 2020. pojavilo se nekoliko medicinskih studija koje opisuju značajne korelacije između nedostatka D-vitamina(sunčanja), stope smrtnosti od korona-virusa i sumnjive patofiziologije smrti od te bolesti. Bez odgovarajuće razine tog vitamina, pluća su ranjiva na fatalni poremećaj imunosna sustava, uključujući, ali ne ograničavajući se na: oluje citokina, nedostatnu zaštitu od apoptoze epitelnih stanica i nedostatak popravka tih stanica.

 

Budući da izravna sunčeva svjetlost na koži proizvodi D-vitamin u ljudskom tijelu, pretpostavlja se da bi stanovništvo s redovitijom izloženošću prirodnim sunčevim UV-zrakama moglo imati više tog vitamina u organizmu – za razliku od onih ljudi koji su manje izloženi suncu pa bi ovi prvi posljedično imali nižu stopu smrtnosti od COVIDa-19. Iako na izloženost UV-zrakama sunčeve svjetlosti utječu mnogi čimbenici: poput oblaka, vremenskih prilika i zagađenosti zraka, blizina ekvatora također utječe na izloženost tim zrakama, jer njihov intenzitet veći je ako smo bliže ekvatoru. Ova je studija provedena kako bi se ispitala korelacija između blizine ekvatora i stope smrtnosti od korona-virusa.Da bismo provjerili ovu pretpostavku, napravljena je korelacijska analiza koja je uspoređivala zemljopisnu širinu i smrtnost od COVID-a-19 na milijun stanovnika. Da bi se postigla sigurnija pouzdanost podataka o prijavljenim smrtima, ovom se studijom nastojalo obuhvatiti samo zemlje čije vlade imaju povoljniju “povijest transparentnosti”. Transparency International rangira ukupno 180 zemalja koje su navedene na popisu: od najviše do najmanje transparentnih, na temelju višestrukih kriterija vladine transparentnosti. Samo 90 zemalja u gornjih 50% izabrano je da budu uključene u ovu studiju.Podatke o zemljopisnoj širini pružao je csgnetwork.com rabeći glavni grad svake zemlje, uz iznimke za Kinu i Italiju, čija je velika većina oboljelih bila koncentrirana na zemljopisnim širinama različitim od njihovih glavnih gradova. Širina grada Wuhana korištena je umjesto Pekinga za Kinu, a za Italiju su rabili Milano umjesto Rima.Broj umrlih na milijun stanovnika za svaku zemlju preuzet je s web-stranice ‘Worldometer’ 17. svibnja 2020. Smrtni slučajevi na milijun ljudi, kao i zemljopisne širine za svaku od 88 zemalja, unosile su se neovisno dva puta u odvojenim prilikama te su podatci uspoređivani da bi se osigurala točnost. Izračunata je Pearsonova r korelacija na oba skupa podataka pomoću Googleovih tablica “Korelacija” te je uspoređena radi točnosti i konzistentnosti.

Rezultati i interpretacija

Pearsonova korelacija produkt-moment na oba skupa podataka dala je koeficijent korelacije r = 0.40, što daje koeficijent određenosti (r na kvadrat) = 0.16; odnosno 16% razlike u stopama smrtnosti pripisuje se zemljopisnoj širini. Tako visoka korelacija za tako grubi faktor kao što je zemljopisna širina iznenađuje, ali je vjerodostojna s obzirom na druge studije koje pokazuju značajne korelacije između izloženosti sunčevoj svjetlosti i pojave karcinoma.Manji rizici od raka pronađeni su u zemljama s višom razinom izloženosti sunčevoj svjetlosti. Jedna studija uspoređivala je pojavnost raka u sunčanim zemljama s nižim zemljopisnim širinama, s pojavnošću u manje sunčanim zemljama s višim zemljopisnim širinama te je zaključeno “da je proizvodnja D-vitamina u koži smanjila rizik od nekoliko solidnih karcinoma (posebno raka želuca, debelog crijeva, jetre i žučnog mjehura, gušterače, pluća, ženskih dojki, prostate, mokraćnog mjehura i bubrega)”. Značajno niže stope raka prostate pronađene su kod muškaraca čije je rodno mjesto i najdulje mjesto prebivališta bilo u južnim državama SAD-a, što je navelo autore da zaključe da “izloženost sunčevoj svjetlosti smanjuje rizik od raka prostate.” Umrli od raka prostate u Americi uspoređivani su u odnosu na izloženost UV-B ultraljubičastoj svjetlosti i rezultati su bili vrlo značajni r = −0.0001 ), što znači da su muškarci koji su primali više sunčeve svjetlosti rjeđe umirali od raka prostate.Ovom studijom utvrđena je snažna korelacija između zemljopisne širine i smrti od korona-virusa; ta se veza može objasniti ulogom sunčeve svjetlosti koja u koži proizvodi D-vitamin; ima još sličnih studija koje povezuju nedostatak tog vitamina sa smrtnim slučajevima od bolesti COVID-19. Iako se ovdje ne bavimo izravno tim vitaminom, njegova proizvodnja u ljudskom tijelu zbog izloženosti UV-zrakama sunčeve svjetlosti, kao i poznati porast intenziteta tih zraka bliže ekvatoru, ukazuje na mogućnost da stanovništvo bliže ekvatoru ima veće razine endogenog D-vitamina (smanjujući time vjerojatnost fatalne disfunkcije imunosna sustava u prisutnosti korona-virusa), u usporedbi sa stanovništvom koje živi dalje od ekvatora.

Važnost sunčeve svjetlosti u borbi protiv bolesti COVID-19 dobro se vidi usporedbom statističkih podataka koji uključuju Milano i Napulj u Italiji. Poznato je da UV-zrake sunca malo ili uopće ne dopiru do tla tijekom zimskih mjeseci u zemljama čija je zemljopisna širina iznad 40°. Milano se nalazi na širini znatno iznad 40° (45.46° N), a u njemu se epidemija korona-virusa brzo proširila tijekom veljače 2020. godine. Do 21. svibnja 2020. stopa smrtnosti iznosila je 15,729 na milijun. Napulj se nalazi na 40.85 N, to je 318 milja južno od milanske zemljopisne širine; no, Napulj ima 59% sunčanih dana godišnje u usporedbi s milanskih 43% sunčanih dana. 21. svibnja 2020. stopa smrtnosti u Napulju iznosila je 403 na milijun, u usporedbi s milanskih 15,729 na milijun, što je tek 3% milanske stope smrtnosti. U ovoj usporedbi, činjenica da je Napulj bliži ekvatoru manje je značajna od razlike u njihovoj godišnjoj izloženosti sunčevoj svjetlosti. U usporedbi s Milanom, Napulj uživa 58 sunčanih dana više tijekom godine, što je za njegovo stanovništvo gotovo još dva sunčana mjeseca više svake godine. Ova usporedba podupire hipotezu da je osnovni mehanizam koji stoji iza povezanosti između zemljopisne širine i smrtnosti, upravo posljedica znatne razlike u izloženosti ultraljubičastim zrakama i posljedično različitim razinama endogenog D-vitamina u odgovarajućim populacijama.

Pretpostavlja se da je ograničena izloženost sunčevoj svjetlosti za ljude u institucijama (poput zatvora, nekih zdravstvenih ustanova i domova za stare i nemoćne), razlog što 75% ove populacije ima nedostatak D-vitamina i pati od nerazmjerno visoke razine smrtnosti od korona-virusa. Niže razine tog vitamina povezane su i s poodmaklom dobi, dijabetesom i hipertenzijom – to su ista 3 čimbenika rizika povezanih sa smrtnim ishodima od korona-virusa i općenito su česti u populaciji domova za starije osobe. Čak i ako pacijenti u staračkim domovima unose odgovarajuću količinu D-vitamina kroz prehranu, to možda neće biti dostatno, jer neke studije pokazuju da je prehrambeni vitamin D manje učinkovit od onog koji se proizvodi u tijelu kroz izloženost sunčevoj svjetlosti.

Rasprava i zaključci

Ova studija prva je koja dokumentira statistički značajnu korelaciju između zemljopisne širine i smrtnosti od korona-virusa. Iznimno značajna vjerojatnost (p<0.0001) da zemlje koje su bliže ekvatoru imaju niže stope smrtnosti od COVIDa-19 od udaljenijih zemalja, podržava vjerojatnu vezu između zemljopisne širine, izloženosti sunčevoj svjetlosti, D-vitamina i smrtnosti od korona-virusa. Najvjerojatnije se ta povezanost može objasniti mehanizmom tog vitamina, koji je induciran sunčevom svjetlošću. Potrebni su dodatni napori kako bi se vidjelo je li endogeni D-vitamin zaštitni faktor protiv COVIDa-19 i ako jest, koja je optimalna količina sigurne izloženosti sunčevoj svjetlosti, kako bi se proizveo zaštitni učinak.

Važno je napomenuti da izloženost sunčevoj svjetlosti ne donosi jednake koristi svim članovima populacije. Učinkovitost kojom UV-zrake na koži proizvode endogeni D-vitamin mijenja se prema dobi, boji kože i spolu osobe. Učinkovitost tijela u proizvodnji tog vitamina iz sunčeve svjetlosti opada s godinama: pokazalo se da starije žene u Ekvadoru (gdje sunčeve svjetlosti ima u obilju) pate od nedostatka tog vitamina. Tamnija boja kože smanjuje proizvodnju vitamina D, a to može biti jedan od razloga što Afroamerikanci dvostruko premašuju nedostatkom D-vitamina u usporedbi s općom populacijom (82.1% prema 41.6%), kao i nerazmjerno visoka stopa smrtnosti od COVIDa-19 kod tamnopute populacije. Uz boju kože i starost, lokalni običaji stanovnika također mogu utjecati na rezultate izloženosti UV-zrakama: nedostatak D-vitamina utvrđen je u djevojčica i žena na Bliskom istoku, unatoč obilju sunčeve svjetlosti.

Bitna ograničenost u ovoj studiji je nepoznato proteklo vrijeme između identifikacije prvih slučajeva u nekoj zemlji i prijavljenih stopa smrtnosti. Uz ostale jednake čimbenike, stopa smrtnosti u zemlji u kojoj su se slučajevi počeli pojavljivati ​​nedavno, činit će se nižom od one u zemljama koje se dulje bore protiv virusa. Takva bi varijabilnost mogla povećati ili smanjiti brojke rabljene u korelacijskoj studiji, ovisno o zemljopisnoj širini zemlje. Čini se da to nije promijenilo zapanjujuću razliku između stopa smrtnosti u Irskoj i Singapuru, koju smo uvodno spomenuli. 11. svibnja 2020. ‘Worldometer’ je zabilježio 297 smrtnih slučajeva na milijun stanovnika u Irskoj, u usporedbi s tek 4 smrtna slučaja na milijun u Singapuru. 20. lipnja 2020. prijavljeno je 347 smrtnih slučajeva/milijun u Irskoj i još uvijek samo 4 smrtna slučaja/milijun u Singapuru. Unatoč činjenici da je tijekom proteklih 5 tjedana broj oboljelih od korona-virusa u Singapuru porastao za 75% (s 4,072/milijun na 7,152/milijun), a u Irskoj taj je broj porastao za 10% (s 4,685/milijun na 5,141/milijun), stopa smrtnosti u Singapuru ostala je stabilna na 4 smrtna slučaja/milijun. Iako se čini da je Irska usporila stopu oboljelih u usporedbi sa Singapurom, sada ima stopu smrtnosti koja je 86 puta veća od one u Singapuru. Ova usporedba nije samo u skladu s pozitivnom korelacijom između ekvatorske blizine i niskih stopa smrtnosti, ona također pokazuje da razlika u prijavljenim stopama smrtnosti za ovaj par zemalja nije rezultat različitih vremenskih trajanja od dijagnoze do smrti.

Gornja usporedba može biti anomalija i ostaje činjenica da nepoznato vremensko razdoblje od prvih identificiranih slučajeva do prijavljenih smrtnih slučajeva u naših 88 zemalja predstavlja moguću zabunu u tim rezultatima. Statističko-vjerojatnosni testovi ne mogu eliminirati ovu teškoću, ali mogu smanjiti vjerojatnost lažnog zaključka značajne korelacije. Što je vrijednost “p” ekstremnija, to je manja vjerojatnost da se pogrješno pronađe korelacija koja ne postoji (tj. da se napravi “pogrješka tipa 1” u testu statističke hipoteze).

Rezultati ove studije podupiru rezultate drugih takvih studija, koje ukazuju na hitnu potrebu za nadoknadom nedostatka D-vitamina, kako bi se smanjili smrtni slučajevi od COVIDa-19. Potrebno je i nadalje istraživati: koliko je potrebno sigurne izloženosti sunčevoj svjetlosti, kao i razmotriti oralnu suplementaciju vitaminom D, jer su ti suplementi – iako samo djelomično učinkoviti – jeftini, sigurni za uporabu i razmjerno lako dostupni. Cilj na koji što prije treba usmjeriti veliku pozornost je: kako ojačati imunosni sustav (dok znanstvenici nastavljaju potragu za medicinskim tretmanima i cjepivom) – bio bi to “unutarnji”, ali zakašnjeli dodatak “vanjskim” (socijalna distanca, maske, dezinficirajuća sredstva) strategijama borbe za zdravlje protiv korona-virusa.

 

Više o važnosti pravilnog sunčanja: https://detoksikacija-organizma.com/7-najvecih-dobrobiti-sunca-za-zdravlje/

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

×

Institut za Detoksikaciju organizma

×

Newsletter prijava

Za posebne ponude, popuste, akcije i novitete pretplatite se na newsletter.
Ako želite dodatne informacije, savjet ili vodstvo u fitoterapiji, kineziterapiji, dijetoterapiji ili želite samo unaprijediti svoj zdravstveni status budite slobodni nazvati na brojeve telefona +385 92 352 7589 ili +385 99 645 0504
ili ostavite svoj broj mobitela pa ćemo Vas kontaktirati u najkraćem roku.

* obavezno ispuniti
<!---->